top of page

מטפלים בדרום

מתמחה בשחרור דפוסים רגשיים והתנהגותיים הרסניים, דיכאון, חרדות, תקיעות ופחד משינויים בכל תחומי החיים זוגיות, קריירה, משפחה והגשמה עצמית. עם התמחות מיוחדת בפגיעות מיניות ידועות ומודחקות מזמינה אתכם לטיפול עמוק וממוקד, תהליך משנה חיים לשחרור ושינוי אמיתי מדפוסי עבר וחוויות חיים קשות. מטפלת ברחובות

מרינה קריבוי פזי

מתמחה בשחרור דפוסים רגשיים והתנהגותיים הרסניים, דיכאון, חרדות, תקיעות ופחד משינויים בכל תחומי החיים זוגיות, קריירה, משפחה והגשמה עצמית. עם התמחות מיוחדת בפגיעות מיניות ידועות ומודחקות מזמינה אתכם לטיפול עמוק וממוקד, תהליך משנה חיים לשחרור ושינוי אמיתי מדפוסי עבר וחוויות חיים קשות. מטפלת ברחובות

bottom of page