top of page

איך עובד הטיפול?

"יש ספא ויש חדר כושר...
ספא זה נעים.
בחדר הכושר עובדים! זה פחות נעים... אבל יוצאים עם שינוי"

הטיפול יציף זיכרונות לא נעימים מודחקים וייעשו עליהם תנועות עיניים תוך כדי חקירה ספציפית של האלמנטים שמחזיקים את הזיכרון טראומטי והאלמנטים בזיכרון שמייצרים את הבעיה.

ההצפה והריפוי מתרחשים באותה העת.

יחד עם התהליך הלא נעים, מגיע שחרור גדול ושינויים בלתי ניתנים להכחשה, רחבים, עמוקים ועמידים יחולו בחייו של המטופל.

שינויים אלה יורגשו כבר בפגישה ויובחנו ממש עם המפגשים הראשונים.  

תרפיה בתנועות עניים EMID

איך נזהה טיפול EMID?

  • המפגש יארך שעתיים.

  • במפגש ייעשו תנועות עיניים על זיכרונות.

  • לא יהיו שיחות ארוכות, תובנות, שיקופים וכדומה.

  • המטפל ישאף לעשות כמה שיותר תנועות עיניים במפגש.

  • לא תשולב עבודה בדמיון בתוך הזיכרונות. הזיכרונות לא יישונו.

  • זיכרונות טראומטיים יעובדו לפרטי הפרטים שלהם.

  • שינויים יהיו כבר מהפגישות הראשונות והמטפל יעזור לך להבחין בהם.


הרבה מטפלים למדו את הקורס… רק על אלה שהמשיכו את הלמידה עם התפתחות השיטה, עברו תהליך סטאז’ מפרך שנחשב לקשה והדורשני ביותר בעולם הטיפול האלטרנטיבי, והגיעו לרמת מטפל EMID מוסמך.
רק עליהם אני יכול להמליץ. 

לרשימת המטפלים המוסמכים ע"פ אזור

זה הקוד האתי לאורו ינהגו מטפלי EMID

bottom of page